A brikettről

Amit a fabrikett használatáról tudni kell

A fabrikett egy nagyon korszerű, környezetbarát tüzelőanyag, amely használatkor a környezetvédelem érdekei, a természetes anyagok iránt érzett vonzódás és a kényelmi szempontok egyidejűleg érvényesíthetők. A szén a koksz és a szénbrikett helyettesítésére ajánlott környezetbarát energiahordozó legfontosabb tulajdonságai a következők:

 • természetes alapanyagokból (faporok, faforgács, faapríték) készül.
 • kötőanyagot (ragasztó) nem tartalmaz, ezért kémiai összetétele a természetes fáéval azonos.
 • nedvességtartalma kicsi (10% körüli), ezért könnyebben és jobb hatásfokkal ég, mint a
  hagyományos tüzifa.
 • fűtőértéke nagy, kb. 17-18MJ/kg, tehát közel megegyezik a barnaszénével.
 • hamutartalma kicsi (0.7-1.4%), hamuja környezetbarát, a szénsalakkal szemben természetes növényi tápanyag, ezért kiskertekben műtrágya helyettesítésére kiszórható.
 • a fában kén gyakorlatilag nincs, ezért füstje a környezetre káros kén-dioxidot nem tartalmaz

Ahhoz, hogy a környezetbarát tüzelőanyag, a fabrikett előbb felsorolt előnyei maradéktalanul érvényesülhessenek, megfelelő tüzelőberendezésben kell elégetni, de kellő figyelem mellett jó tulajdonságai a hagyományos tüzelőberendezésekben is megmutatkoznak.
Mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy a fabrikett használatakor a fatüzelés ismert szabályait kell betartani, de figyelembe kell venni néhány, csak a fabrikettre jellemző tulajdonságot is. Ezek a sajátos, a fabrikettre jellemző tulajdonságok a következők:

 • a tüzifával szemben 2-3 szor nagyobb sűrűségu, és mintegy 40%-kal nagyobb fűtőértékű,
  ezért ugyanolyan fűtőhatás eléréséhez a tüzelőberendezés tűzterében kisebb mennyiséget kell elégetni.
 • égés közben a fabrikett mérete változhat, ezért a tűzteret nem szabad teljes mértékben kitölteni (ajánlott az 50-60% -os töltés), mert a táguló fabrikett mechanikailag károsíthatja a tüzelőberendezést.
 • lakossági tüzelőberendezésekben jó hatásfokkal a megfelelően szilárd fabrikett égethető el. A jó minőségű fabrikettre az jellemző, hogy égés közben szenesedő brikettek között a szükséges légáram (megfelelő huzat mellett) létrejön, és a fabrikett gázai tökéletesen elégnek.

Miben tüzelhető el a fabrikett?

A fabrikett minden szilárd tüzelésre alkalmas berendezésben el tüzelhető. A legjobb hatásfokkal a korszerű, fatüzelésre kifejlesztett tüzelőberendezésekben égethető el. Ilyen berendezésekről az érdeklődőknek bővebb információkkal szolgálhatunk.

Néhány hasznos tanács

A különböző fa-és vegyestüzelésű tüzelőberendezésben történő használatához!

Cserépkályhában, kandallóban

a fához hasonló módon kell a fabrikettet használni, de a tűztérbe egyszerre a fánál megszokott mennyiség 1/3-át célszerű betölteni. Ellenkező esetben a cserépkályha felmelegedése túl gyors, és a túlhevítés is előfordulhat. A cserépkályha ajtaját illetve levegőcsappantyúit csak a brikett teljes elszenesedése után szabad elzárni, akkor, amikor a brikettből képződött faszén alig látható kékes lánggal izzik.

Vegyestüzelésű egyaknás kiskazánokban

a tűztér 1/3-1/2-es töltöttsége mellett érhetjük el a legjobb tüzelési hatásfokot. A brikettet felül kell meggyújtani, és kezdetben felső levegőadással kell a természetes huzatot növelni. A levegőelállításhoz a huzatszabályozót úgy kell beállítani, hogy az égési levegő egy része mindig felül jusson a tűztérbe. Az alsó levegő mennyiségét a túl gyors égés elkerülése céljából csökkenteni kell, de teljesen elzárni soha nem szabad. A felső levegő-bevezetés akkor szüntethető meg, ha a fabrikett a tűztérben teljesen átizzott, a fagázok képződése befejeződött, a brikettmaradvány mint faszén ég. Egy töltés mintegy 3-5 óra alatt ég ki. Ismételt tűzrakás az előző töltet teljes kiégése után az előbb leírtak szerint történhet. Izzó brikettűzre újabb brikett berakása füstölést és a hatásfok romlását eredményezheti.

Kétaknás vegyestüzelésű kiskazánok

használata esetén az égőtérben kisebb darabokra tördelt brikettel történhet, és a kezdőtűz teljes égését elérve (amikor a megfelelő huzat már létrejött) lehet a tüzelőanyag-aknát megtölteni. A tüzelőanyag-akna akkor felel meg a fabrikett eltüzeléséhez, ha lefelé táguló, fala nem kátrányosodott. Ellenkező esetben a fabrikett az aknában fennakadhat, a tűz kialszik, nem megfelelo tömítettség aknában a betöltött brikett visszaég. Gyakori brikett fennakadás esetén célszerű a brikettet kisebb darabokra törve betölteni. Ha a probléma ekkor sem szűnik meg, kérje tanácsunkat.

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra az ismert tényre, hogy a lakások kiskazános egyedi fűtésnél a kémény és a fűtőrendszer kialakítása nagymértékben befolyásolja a tüzelőberendezés működését.
Fabrikettel történő tüzelés esetére ajánljuk a korrózióálló anyagból, hőszigetelten készített kéménybélés használatát.
Nagymértékben javíthatók a fűtési rendszer kényelmi és műszaki jellemzői, ha a vízrendszerbe hőtárolót építenek be, amely megfelelő víztérfogat esetén a kazán tűzmentes állapota mellett is 6-8 órás alapfűtést biztosít, a kazán működése közben pedig annak egyenletes, szabályozott működését biztosítja.